Intelligent Security
nowoczesna technologia w służbie ochrony
Nowoczesny Wideo Monitoring
Zastosuj AIBOXA. Ocenisz efekty.
Poprzedni
Następny

Czym jest wideo-analityka AI (artificial intelligence)

Analiza wideo AI (Artificial Intelligence – tłum. sztuczna inteligencja) polega na automatycznym interpretowaniu treści obrazu za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, które bezbłędnie i skutecznie rozpoznają i śledzą tzw. obiekty (osoby, pojazdy, motocykle, itp.) Każdy rodzaj  obiektu ma przypisany inny kolor ramki otaczającej go (np. człowiek – czerwony | samochód – niebieski, itd.). Dzięki temu analityka jest selektywna i reaguje tylko na ten rodzaj lub rodzaje obiektów, które zostały wskazane w konfiguracji systemu.

Ponadto, w zależności od skonfigurowania systemu, analityka AI może wykrywać różne zdarzenia alarmowe takie jak wtargnięcie intruza w strefę zabronioną, „szwendanie” się w obszarze monitorowanym, wejście osoby w obszar niedozwolony, zaparkowanie samochodu w miejscu niedozwolonym, itp.

Odtwórz wideo

Działanie analityki AI w wideo-monitoringu

Poniższe nagrania pochodzą z autentycznych obiektów monitorowanych z wykorzystaniem analityki AI (urządzenie AIBOX). Są to krótkie filmy obrazujące sytuacje alarmowe (czyli moment wykrycia intruza) w utrudnionych warunkach widoczności. Z oczywistych powodów nie prezentujemy nagrań wykonanych przy dobrej widoczności, gdyż takie warunki są dla analityki AI „najłatwiejsze”.

Jak „czytać” poniższe filmy: Obiekty rozpoznane przez analitykę AI (np. osoby) są zaznaczane na obrazie białą ramką. Gdy rozpoznany obiekt spowoduje sytuację alarmową (np. dokona wtargnięcia do strefy, będzie szwendał się w strefie, itp.), w takim wypadku analityka wizualizuje na obrazie sytuację alarmową poprzez zmianę koloru ramki otaczającej obiekt na czerwony oraz zmianę koloru naruszonej strefy lub linii na czerwoną. W tym samym momencie AIBOX wysyła do stacji monitorowania odpowiednie powiadomienie alarmowe wraz ze zdjęciami pre/post-alarmowymi.

Oglądając te krótkie filmiki, możesz „wczuć się” przez moment w rolę operatora stacji monitorowania – to właśnie taki materiał wideo otrzymuje operator w chwili wystąpienia alarmu.

Odtwórz wideo

Detekcja wtargnięcia

Trudne warunki oświetleniowe

Odtwórz wideo

Detekcja wtargnięcia

Trudna widoczność, opady śniegu

Odtwórz wideo

Detekcja wtargnięcia

Daleki dystans, trudna widoczność

Odtwórz wideo

Detekcja wtargnięcia

Kamera „patrzy” pod słońce

Odtwórz wideo

Detekcja intruza (przecięcie linii)

Trudne warunki, opady deszczu

Odtwórz wideo

Detekcja intruza (przecięcie linii)

Trudne warunki, gęste opady

AIBOX w zastosowaniach Security

AIBOX jest inteligentnym nadajnikiem wideo-alarmów umożliwiającym dozbrojenie istniejącego systemu monitoringu w profesjonalną i precyzyjną analitykę obrazu AI – bez konieczności wymiany kamer lub rejestratorów.

Po podłączeniu do istniejącego systemu monitoringu, AIBOX pobiera strumienie wideo z kamer lub rejestratora i przeprowadza ciągłą analizę obrazu wykrywając zdarzenia, które zostały wcześniej predefiniowane (np. wtargnięcie intruza, szwendanie się, wejście w zabronioną strefę, itp.). Każdorazowe wykrycie zdarzenia alarmowego skutkuje tym, że AIBOX natychmiast wysyła powiadomienie alarmowe do Stacji Monitorowania.

Powiadomienia alarmowe wysyłane z AIBOXA mogą zawierać szczegółowe informacje o zdarzeniu alarmowym oraz paczkę zdjęć wykonanych przed, w trakcie oraz po wystąpieniu alarmu. Taka paczka zdjęć „sklejona” do formy krótkiego filmu jest cennym materiałem dla operatora na stacji monitorowania, gdyż w trybie natychmiastowym może on zweryfikować przyczynę wystąpienia alarmu. W sytuacjach alarmowych liczy się czas. Szybka reakcja oraz interwencja decyduje o bezpieczeństwie, a nawet życiu osób.

Kluczowe cechy AIBOXA w wideo-monitoringu:

  • wyjątkowo intuicyjna konfiguracja oraz szybkie uruchomienie systemu. Nie wymaga kalibracji
  • natychmiastowe i trafne rozpoznawanie wykrytych obiektów (np. osoba, pojazd, itp.)
  • nadzwyczaj wysoka odporność na zjawiska zakłócające (deszcz, śnieg, drgania obrazu)
  • kompatybilny z RTSP oraz ONVIF – pobiera obraz z dowolnych kamery oraz rejestratorów
  • idealne narzędzie do profesjonalnego monitorowania obiektów
Twój cel to wczesne wykrycie zdarzenia, skuteczna reakcja i prewencja. Zadaniem Wideo-Analizy jest zdalne monitorowanie obiektu i wykrywanie zagrożenia poza godzinami jego funkcjonowania.